ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักการ

นายสายหยุด เหมือนศรี
พนักงานขับรถยนต์ 1

นายต้อม คำสวัสดิ์

นางมาลี จันทร์ลอย