ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เลื่อนการรับสมัครและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 และการรับสมัครเรียนออนไลน์ (อ่าน 39) 20 มี.ค. 63
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (อ่าน 456) 16 พ.ค. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 550) 19 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา (อ่าน 668) 25 ก.ย. 61
รายงานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 760) 29 เม.ย. 61
รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559 (อ่าน 1359) 12 มิ.ย. 60
ประกาศโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา เรื่อง การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. (อ่าน 1466) 10 ส.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา เรื่อง การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. (อ่าน 1404) 24 ก.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ (อ่าน 1422) 21 ก.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ (อ่าน 1458) 24 มี.ค. 58