ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร  บึงบอระเพ็ด ล้อมรอบด้วยดอกบัว