ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยาขอต้อนรับนายบัญชา วงศ์ซื่อ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา ด้วยความยินดียิ่ง วันจันทร์ที่ 21 พฤศจืกายน 2559 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยาเป็นสถานที่สอบนักธรรมของนักเรียนโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา ตั้งแต่ เวลา 08:00-16:00 น. ด้วยโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา ได้กำหนดจัดนิทรรศการงานโลกวิชาการ งานอาชีพ ( Open House ) ประจำปีการศึกษา 2559 "ส่งเสริมการจัดการศึกษา สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาสู่ไทยแลนด์ 4.0" เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและครูแสดงผลงานทางวิชาการของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานห้องสมุด ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่นของนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนต่อสาธารณชน ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559 12 มิ.ย. 60
ประกาศโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา เรื่อง การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 10 ส.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา เรื่อง การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 24 ก.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ 21 ก.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ 24 มี.ค. 58
ข่าวการศึกษา
หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รับเรื่องร้องเรียน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด